Een aantal TTO organisaties hanteren een boetesysteem bij een klacht, RvB of andere redenen. TAT voert een terughoudend beleid om aangesloten chauffeurs niet onnodig op kosten te jagen. Bestuur en medewerkers zetten zich dagelijks vol energie in om de TTO in goede banen te leiden en op te komen voor de belangen van chauffeurs (en consument). Echter merken we een toename om niet op te komen dagen bij een gemaakte afspraak of vooraf contact te zoeken om een gemaakte afspraak te wijzigen. Het kost ons veel tijd, energie en werkt uiteindelijk kostenverhogend voor onze organisatie.

We hebben dan ook besloten om een boete op te leggen indien een afspraak niet (tijdig) wordt gewijzigd of bij het niet komen opdagen.

Indien je voor een afspraak staat ingepland en je komt niet opdagen dan brengen we de gereserveerde tijd in rekening en sturen we je een factuur ten bedrage van € 40,- exclusief btw.
De omschrijving zal zijn “niet komen opdagen bij afspraak”

Dit kan o.a. van toepassing zijn bij:
– oproep RvB/melding/klacht/
– oproep klacht/melding Schiphol
– afspraak algemeen

Handhaving heeft aangegeven dat de overlast bij deze locatie buitensporig is toegenomen door stationerende taxichauffeurs (tto als niet tto). Deze standplaats mag niet worden gebruikt VOOR 12.00 uur. Indien je als TTO taxi gebruik maakt van de standplaats DAM/ KRASNAPOLSKY VOOR 12.00 uur en je kunt niet aantonen dat je besteld vervoer hebt dan wordt er een proces verbaal opgemaakt. Tegen niet TTO aangesloten chauffeurs die stationeren met de duidelijk intentie “klanten af te vangen” wordt zo wie zo tegen opgetreden met hoge boetes en/of lasten onder dwangsom. Geef dus gehoor aan het dringend verzoek om je aan de regels te houden en voorkom narigheid. Bij een RvB is de kans nagenoeg NIHIL dat wij geen maatregel zullen opleggen conform ons maatregelen protocol)) omdat er dan duidelijk sprake is van een “ingecalculeerd risico nemen”

Zoals eerder in onze nieuwsbrief van 29 november reeds vermeld, nogmaals aandacht!
Maak je gebruik van de App Pick Up Point omdat je via een bestel-App je klanten gaat ophalen dan is NIET toegestaan een daklicht op je taxi te voeren op deze locatie.

Zo heeft TAT een overeenkomst met STC (Schiphol) waarbij TAT chauffeurs (die voldoen aan de aanvullende eisen) aanvullend Schiphol vervoer mogen verrichten. Een tto dient toezicht te houden dat ALLE chauffeurs zich onthouden van overtredingen van de regelgeving. Een paar voorbeelden zijn: stationeren waar een stop/parkeerverbod van toepassing is, ronselen van klanten, asociaal weggedrag etc.
Indien ons een melding bereikt dan wordt betreffende chauffeur ter verantwoording geroepen en kan er een maatregel worden opgelegd.
RONSELEN
Het ronselen van klanten is niet toegestaan. TAT chauffeurs die (met of zonder taxi-daklicht) zich hieraan schuldig maken worden door het bestuur ter verantwoording geroepen vanwege de imago schade die TAT hierdoor oploopt en lopen kans op een maatregel als zijnde schorsing en/of uitsluiting.


Nieuwsbrief 29 november 2023

Maak je gebruik van de App Pick Up Point omdat je via een bestel-App je klanten gaat ophalen dan is NIET toegestaan een daklicht op je taxi te voeren op deze locatie.

Zo heeft TAT een overeenkomst met STC (Schiphol) waarbij TAT chauffeurs (die voldoen aan de aanvullende eisen) aanvullend Schiphol vervoer mogen verrichten. Een tto dient toezicht te houden dat ALLE chauffeurs zich onthouden van overtredingen van de regelgeving. Een paar voorbeelden zijn: stationeren waar een stop/parkeerverbod van toepassing is, ronselen van klanten, asociaal weggedrag etc. Indien ons een melding bereikt dan wordt betreffende chauffeur ter verantwoording geroepen en kan er een maatregel worden opgelegd.
RONSELEN
Het ronselen van klanten is niet toegestaan. TAT chauffeurs die (met of zonder taxi-daklicht) zich hieraan schuldig maken worden door het bestuur ter verantwoording geroepen vanwege de imago schade die TAT hierdoor oploopt.

De gemeente Amsterdam doet mee aan de pilot “domeinoverstijgend” werken door buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). Dit betekend dat niet alleen specifieke taxihandhavers, belast met de controle en toezicht op taxi’s, maar ook andere handhavers op een aantal zaken taxi’s mogen controleren.

De feitcodes waar boa’s in deze pilot op mogen handhaven:
E105B:
Met een bus of auto meer personen vervoeren dan dan wel deze voor ander vervoer gebruiken dan blijkens het kentekenregister is toegestaan. (Hoeveel personen toegestaan; hoeveel daadwerkelijk vervoerd; of welk ander vervoer werd verricht)

E105e:
Taxivervoer of openbaar vervoer met een auto verrichten terwijl in het kentekenregister de vermelding ontbreekt dat het voertuig is goedgekeurd als taxi. 

E113a:
Als bestuurder van een auto waarmee taxivervoer wordt verricht niet in het bezit zijn van een geldige, behoorlijke leesbare, chauffeurskaart of chauffeurskaart onder beperkingen. 

E114:
Als vervoerder taxivervoer aanbieden, terwijl het tarief, bedoeld in artikel 1, eerste of vijfde lid RMBTT (regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer) niet zowel in de auto waarmee taxivervoer wordt verricht als aan de buitenzijde voor de consument duidelijk leesbaar wordt getoond. 

Er is een toename aanvragen voor het huren van Tesla’s via onze partner Rent a Qcab. Heb je interesse om binnenkort of misschien in de nabije toekomst te huren? Bezoek dan de website www.rentaqcab.com

Op je maandelijkse contributie gedurende de gehele huurperiode


+31202443787