Als TTO chauffeur dient je taxi te zijn voorzien van een DAKLICHT, Taxiraamkaart en tarievenkaarten. Indien door handhaving wordt waargenomen dat je één van deze zaken niet aanwezig is dan kan er een RvB tegen je worden opgemaakt.
Als je besteld vervoer verricht (dus je niet aanbied voor de taxi-opstapmarkt) en je wilt zonder daklicht rijden dan dien je taxiraamkaart en tarievenkaarten te verwijderen zodat deze niet zichtbaar zijn.
Mocht je bijvoorbeeld ergens stilstaan en wachtende zonder dat je besteld bent en je voert bijvoorbeeld alleen je taxiraamkaart zonder daklicht en/of tarievenkaarten dan kan handhaving dit beschouwen als aanbieden van taxivervoer en wordt je op dat moment niet beschouwd als tto chauffeur. Kan dus ook van toepassing zijn als je slechts alleen je taxiraamkaart voert en andere bescheiden ontbreken. Je loopt dan het risico op een geldboete en/of last onder dwangsom van enkele duizenden euro’s

Ter aankondiging heeft de aannemer borden geplaatst bij Barbizon op de Prins Hendrikkade. Het betreft een TTO standplaats voor in de avond uren 22-06 uur. Deze wordt vanaf 10 mei in de nacht gebruikt als halteerplek voor de nachtbussen. De nachtbussen kunnen dan 2 weken niet terecht op het busplatform, dat opnieuw geasfalteerd wordt. Alle bussen krijgen in die periode een alternatieve plek, rondom het centraal station. Dat houdt in dat ‘jullie plek’, de bestelmarkt locatie, op het trottoir ook gebruik gaat worden door de TTO groep. Alle taxi’s komen dan op dit kleine stukje trottoir

Er wordt momenteel extra gecontroleerd door handhaving of je P-nummer op de raamkaart overeenkomt met het P nummer op je tarievenkaarten. Heb je een raamkaart die verlopen is maar ambtshalve is verlengd dan die je de bijlage die daarbij hoort ten alle tijde te tonen op verzoek. geen bijlage neem dan z.s.m. contact op met de gemeente en maak het in orde.

Schiphol
Alhoewel het aantal meldingen van toezichthouders op Schiphol sterk is verminderd komen er nog wel klachten over het oneigenlijk gebruik van het App Pick-Up Point op Schiphol. Voorkom dat je in de problemen komt en wij klachten krijgen waar wij vervolgens een maatregel moeten toepassen zoals een geldboete / schorsing.

a.
Taxi’s mogen enkel gebruik maken van het App Pick-Up Point als zij een bestelde rit uitvoeren voor BOLT en/of UBER).

b.
Als taxi’s vanaf de rotonde toch richting het App Pick-Up point rijden zonder een dergelijke bestelling; negeren zij een gesloten verklaring.
c.
Parkeren op en rondom het App Pick-Up Point niet toegestaan.

d.
Voorafgaand aan het afhalen van een bestelde UBER / BOLT rit van het App Pick-Up Point, dient de vervoerder zijn daklicht te verwijderen

e.
Door het rijden en laden/lossen zonder daklicht wordt voorkomen dat er een aanzuigende werking richting (straattaxi) klanten optreedt rond het App Pick-Up Point en speelt de ter plekke aanwezige ongewenste taxi-aanbieders (“taxi-ronselaars”) in de kaart.

f.
Het werven van klanten door TAT aangeslotenen (buiten de standplaats om) is niet toegestaan, ook al voer je geen daklicht.

Schiphol is geen TTO gebied en er gelden andere regels. Zo ook voor ons als TTO hebben wij een afwijkende verwerking van klachten en meldingen welke onze medewerkers veel van de kostbare tijd kost. Met regelmaat hebben wij onze chauffeurs geattendeerd op de voorwaarden die van toepassing zijn bij gebruik van het App Pick Up Point en ook dat er wordt opgetreden tegen het ronselen van klanten dan wel anderzijds het meenemen van klanten anders dan is toegestaan.

Indien wij een melding ontvangen van een overtreding zoals onder A. vermeld dat wordt aan de overtreder door TAT de volgde boete / maatregel opgelegd;
_______
1e overtreding
geldboete van € 40
________
2e overtreding binnen 12 maanden
geldboete van € 80 + onvoorwaardelijke schorsing van 3 dagen
________
3e overtreding binnen 12 maanden
€ 160 boete + onvoorwaardelijke schorsing van 1 week
________
4e overtreding binnen 12 maanden
Uitsluiting tto
________

Ontvangen wij een melding zijnde het werven van klanten door TAT aangeslotenen zoals onder f. vermeld
1e overtreding
geldboete van € 250
2e overtreding (geen eindtermijn)
uitsluiting tto


Beste mensen,
we zijn inmiddels alweer 4 dagen op weg in een nieuw jaar. Een belangrijke wens voor 2024 is dan ook dat de Wethouder van verkeer zich daadwerkelijk meer zal gaan inspannen om de Amsterdamse taxichauffeurs te gaan zien als aanvullend ov en daar naar te handelen. Helaas zijn we sceptisch of er daadwerkelijk positieve veranderingen in 2024 zullen komen. We zullen dan ook via KNV-taxi alsmede de oppositie in de raad druk blijven zetten dat de stad voldoende bereikbaar blijft voor de (tto) taxichauffeur. Wat ons rest is jullie een gelukkig 2024 te wensen.

Er zijn chauffeurs die klanten ophalen en gebruik maken van de STA mogelijkheden. Ook chauffeurs die een Uber pasje hebben kunnen daar gebruik van maken. Er wordt regelmatig door toezichthouders gecontroleerd op gebruik en misbruik. TAT heeft tientallen chauffeurs die als aanvullend vervoerder taxivervoer verrichten op Schiphol. Een voorwaarde voor alle tto’s is dat aangesloten chauffeurs (zowel aanvullend als niet aanvullend) zich niet schuldig maken aan overtreding van regels. Als je als tto chauffeur bij controle niet overduidelijk kunt aantonen dat je besteld vervoer verricht (een fake opdracht trappen ze niet meer in) dan kan de betreffende tto een boete opgelegd krijgen van € 250. Niet alleen wordt deze boete door ons verhaalt op de dader maar volgt er ook een sanctie als schorsing voor bepaalde tijd of zelfs uitsluiting.

Maak een afspraak met je inbouwstation om je nieuwe tarief te laten programmeren. We hebben gekozen voor het maximaal wettelijk tarief. Zodra je een afspraak hebt ingepland dan kun je langs kantoor komen om je nieuwe tarievenkaarten af te halen. Je dient wel vooraf een online afspraak te maken zodat onze medewerkers de tariefkaarten in orde kunnen maken.

ZONDER AFSPRAAK KUN JE NIET LANGSKOMEN

Je dient een kopie met de nieuwe tarieven (printbon) mee te nemen voor onze administratie. De kosten voor een set van 3 gesealde exemplaren bedraagt € 19,50 (exclusief btw)* en dient ten kantore bij het afhalen te worden voldaan. Er zal voor afgifte ook een checkup samen met je worden uitgevoerd of alle bij ons bekende gegeven nog up to date zijn. Je moet rekening houden dat je wat extra tijd inplant en ook is het niet uitgesloten dat er enkele wachtenden voor je zijn.


De gemeente Amsterdam heeft de tto’s geïnformeerd dat er per direct strenger zal worden gecontroleerd of de regels uit de taxiverordening door de tto chauffeurs worden nageleefd.
Een belangrijke is onderstaande;

Art. 3, onder e, van de Nadere regels eigen chauffeurs (zie bijgaande, ook wel de G06)
Onder de minimale kwaliteitseis gedrag op of in de omgeving van de standplaats als bedoeld in artikel 2.14, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, van de Taxiverordening Amsterdam 2012 wordt in ieder geval verstaan dat de chauffeur op de standplaats in de directe omgeving van zijn taxi blijft, zodat voor de consument duidelijk blijft bij welke taxi de chauffeur hoort;

Bekend is dat veel potentiële taxiklanten het vervelend vinden als chauffeurs in een groepje staan en niet in de directe nabijheid van de taxi wat niet uitnodigend overkomt. Een klant die een taxi nodig heeft wil direct kunnen communiceren met de chauffeur die als eerste taxi staat opgesteld.

Mochten wij van handhaving een melding ontvangen dan is het niet uitgesloten dat wij een maatregel zullen opleggen.
Dit is niet alleen bij een RvB, maar ook als wij een melding ontvangen dat de overtreding is waargenomen via camera toezicht of via zichtbare en/of onzichtbare waarneming door handhaving of eigen controleur.

Als TTO hopen wij dat we samen met de andere tto’s en gemeente de overlast, veroorzaakt door een relatief klein groepje chauffeurs zoals rit weigeren, discrimineren, weigeren op op de meter te rijden etc. kunnen aanpakken en CS voor passagiers en chauffeur weer een prettige plek zal gaan worden.

Ons kantoor is gesloten met ingang van vrijdag 22 december tot en met vrijdag 5 januari
Is er een probleem met bijvoorbeeld een defect of beschadigd daklicht, defecte ledverlichting daklicht, vermissing van tariefkaarten, dan zullen we je ook tijdens deze periode proberen te helpen.

Ga naar de website voor chauffeurs en klik op “terugbelverzoek – contactformulier” E-mails worden regelmatig uitgelezen we nemen z.s.m. contact met je op.

Begin januari komt er bij onze partner “Rent a Qcab B.V.” weer Tesla model3 beschikbaar.
Heb je interesse neem dan z.s.m. contact op met dit bedrijf en reserveer dit voertuig.

TAT chauffeurs ontvangen en korting van 50% op de maandelijkse contributie en ook worden er geen kosten voor track en trace belast.


Een aantal TTO organisaties hanteren een boetesysteem bij een klacht, RvB of andere redenen. TAT voert een terughoudend beleid om aangesloten chauffeurs niet onnodig op kosten te jagen. Bestuur en medewerkers zetten zich dagelijks vol energie in om de TTO in goede banen te leiden en op te komen voor de belangen van chauffeurs (en consument). Echter merken we een toename om niet op te komen dagen bij een gemaakte afspraak of vooraf contact te zoeken om een gemaakte afspraak te wijzigen. Het kost ons veel tijd, energie en werkt uiteindelijk kostenverhogend voor onze organisatie.

We hebben dan ook besloten om een boete op te leggen indien een afspraak niet (tijdig) wordt gewijzigd of bij het niet komen opdagen.

Indien je voor een afspraak staat ingepland en je komt niet opdagen dan brengen we de gereserveerde tijd in rekening en sturen we je een factuur ten bedrage van € 40,- exclusief btw.
De omschrijving zal zijn “niet komen opdagen bij afspraak”

Dit kan o.a. van toepassing zijn bij:
– oproep RvB/melding/klacht/
– oproep klacht/melding Schiphol
– afspraak algemeen

Handhaving heeft aangegeven dat de overlast bij deze locatie buitensporig is toegenomen door stationerende taxichauffeurs (tto als niet tto). Deze standplaats mag niet worden gebruikt VOOR 12.00 uur. Indien je als TTO taxi gebruik maakt van de standplaats DAM/ KRASNAPOLSKY VOOR 12.00 uur en je kunt niet aantonen dat je besteld vervoer hebt dan wordt er een proces verbaal opgemaakt. Tegen niet TTO aangesloten chauffeurs die stationeren met de duidelijk intentie “klanten af te vangen” wordt zo wie zo tegen opgetreden met hoge boetes en/of lasten onder dwangsom. Geef dus gehoor aan het dringend verzoek om je aan de regels te houden en voorkom narigheid. Bij een RvB is de kans nagenoeg NIHIL dat wij geen maatregel zullen opleggen conform ons maatregelen protocol)) omdat er dan duidelijk sprake is van een “ingecalculeerd risico nemen”

Zoals eerder in onze nieuwsbrief van 29 november reeds vermeld, nogmaals aandacht!
Maak je gebruik van de App Pick Up Point omdat je via een bestel-App je klanten gaat ophalen dan is NIET toegestaan een daklicht op je taxi te voeren op deze locatie.

Zo heeft TAT een overeenkomst met STC (Schiphol) waarbij TAT chauffeurs (die voldoen aan de aanvullende eisen) aanvullend Schiphol vervoer mogen verrichten. Een tto dient toezicht te houden dat ALLE chauffeurs zich onthouden van overtredingen van de regelgeving. Een paar voorbeelden zijn: stationeren waar een stop/parkeerverbod van toepassing is, ronselen van klanten, asociaal weggedrag etc.
Indien ons een melding bereikt dan wordt betreffende chauffeur ter verantwoording geroepen en kan er een maatregel worden opgelegd.
RONSELEN
Het ronselen van klanten is niet toegestaan. TAT chauffeurs die (met of zonder taxi-daklicht) zich hieraan schuldig maken worden door het bestuur ter verantwoording geroepen vanwege de imago schade die TAT hierdoor oploopt en lopen kans op een maatregel als zijnde schorsing en/of uitsluiting.


Nieuwsbrief 29 november 2023

Maak je gebruik van de App Pick Up Point omdat je via een bestel-App je klanten gaat ophalen dan is NIET toegestaan een daklicht op je taxi te voeren op deze locatie.

Zo heeft TAT een overeenkomst met STC (Schiphol) waarbij TAT chauffeurs (die voldoen aan de aanvullende eisen) aanvullend Schiphol vervoer mogen verrichten. Een tto dient toezicht te houden dat ALLE chauffeurs zich onthouden van overtredingen van de regelgeving. Een paar voorbeelden zijn: stationeren waar een stop/parkeerverbod van toepassing is, ronselen van klanten, asociaal weggedrag etc. Indien ons een melding bereikt dan wordt betreffende chauffeur ter verantwoording geroepen en kan er een maatregel worden opgelegd.
RONSELEN
Het ronselen van klanten is niet toegestaan. TAT chauffeurs die (met of zonder taxi-daklicht) zich hieraan schuldig maken worden door het bestuur ter verantwoording geroepen vanwege de imago schade die TAT hierdoor oploopt.

De gemeente Amsterdam doet mee aan de pilot “domeinoverstijgend” werken door buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). Dit betekend dat niet alleen specifieke taxihandhavers, belast met de controle en toezicht op taxi’s, maar ook andere handhavers op een aantal zaken taxi’s mogen controleren.

De feitcodes waar boa’s in deze pilot op mogen handhaven:
E105B:
Met een bus of auto meer personen vervoeren dan dan wel deze voor ander vervoer gebruiken dan blijkens het kentekenregister is toegestaan. (Hoeveel personen toegestaan; hoeveel daadwerkelijk vervoerd; of welk ander vervoer werd verricht)

E105e:
Taxivervoer of openbaar vervoer met een auto verrichten terwijl in het kentekenregister de vermelding ontbreekt dat het voertuig is goedgekeurd als taxi. 

E113a:
Als bestuurder van een auto waarmee taxivervoer wordt verricht niet in het bezit zijn van een geldige, behoorlijke leesbare, chauffeurskaart of chauffeurskaart onder beperkingen. 

E114:
Als vervoerder taxivervoer aanbieden, terwijl het tarief, bedoeld in artikel 1, eerste of vijfde lid RMBTT (regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer) niet zowel in de auto waarmee taxivervoer wordt verricht als aan de buitenzijde voor de consument duidelijk leesbaar wordt getoond. 

Er is een toename aanvragen voor het huren van Tesla’s via onze partner Rent a Qcab. Heb je interesse om binnenkort of misschien in de nabije toekomst te huren? Bezoek dan de website www.rentaqcab.com

Op je maandelijkse contributie gedurende de gehele huurperiode


+31202443787